Wie zijn wij?


We hebben elkaar leren kennen binnen het kader van de klassieke geneeskunde. We zijn nog altijd blij met onze algemene achtergrond als paramedici.

Kris studeerde af als licentiaat in de Motorische Revalidatie en de Kinesitherapie aan de K.U.L (1986)

Ilse studeerde af als Gegradueerde verpleegkundige aan het Sint-Elisabeth Instituut voor Verpleegkunde. (1988)

Elk in ons domein botsten we echter op de beperkingen van de klassieke geneeskunde: teveel gericht op het behandelen van symptomen en te weinig aandacht voor de mens in zijn geheel. Onze dagelijkse ervaring binnen de klassieke geneeskunde leerde ons dat veel cliënten nood hebben aan een meer energetische ondersteuning voor onderliggende mentaal-emotionele problemen. Samen volgden we uiteenlopende opleidingen en cursussen die ons mensbeeld verruimden en vervolledigden. (sjamanisme, meditatie, energetische massage, relaxatietechnieken, intuïtieve ontwikkeling)

about

Voordat we elkaar kenden bekwamen we allebei positieve resultaten met acupunctuur in verband met klachten van posttraumatische hoofdpijn en sinusitis. Door deze ervaringen en onze verruimde kijk op de complementaire geneeswijzen besloten we in 1998 om samen de studie van acupunctuur aan te vatten. We volgden gedurende 3 jaren de opleiding aan het OTCG (Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen) te Antwerpen.

Na het behalen van ons diploma acupunctuur verruimden we onze kennis elk apart in ons interesse gebied met de volgende bijscholingen.

img img img img img img img

Welke klachten?


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een lijst van meer dan 80 indicatiegebieden. Een deel van de lijst kan je terugvinden op http://www.acupunctuur-baf.be

Therapie


Acupunctuur

Acupunctuur is in China een volwaardige geneeswijze met een totaal andere benadering dan de klassieke geneeskunde. Wij bekijken de patiënt in zijn geheel (holistische visie), niet alleen zijn aparte fysieke klachten. Veel lichamelijke klachten vinden hun oorsprong in psychisch-emotioneel voorafgaande factoren, hetgeen van zeer uiteenlopende aard kan zijn. (stress op het werk, pesten op school, echtscheiding, rouwverwerking, jeugdtrauma’s,…) Een uitspraak uit de oude Chinese geneeskundige teksten vermeldt: “de emoties zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte”. Als die onderliggende factoren niet mee aangepakt worden in de behandeling, zullen klachten blijven bestaan, steeds terugkeren of zich vertalen in weer andere klachten. Daarom is het belangrijk heel het verhaal van de patiënt te kennen en daarmee aan de slag te gaan. Dit betekent dan ook dat een eerste consult bij ons veel tijd in beslag neemt. De nodige achtergrondinformatie geeft ons ook de mogelijkheid om, indien nodig, gericht door te verwijzen naar collega’s therapeuten in andere vakgebieden of artsen.

klacht-img

Veel heeft te maken met je basisenergie, je weerstand tegen inbreuken van allerlei aard. Ook stress, verdriet of angst kunnen veel energie vergen en je weerstand onderuit halen. Dat maakt je dan weer vatbaar voor allerlei klachten en aandoeningen. De bedoeling is dan om blokkades op te heffen, je energie beter te laten stromen en zo je algemene balans te herstellen.

Het lijkt vanzelfsprekend dat aanhoudende, weerkerende of hevige emoties kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Angst, haat, wrok, schuldgevoelens of verdriet kunnen ons letterlijk en figuurlijk doen verstijven en verkrampen. Dit lijdt tot een slechter circuleren van chi, eerst in de meridianen, maar langzaam kan deze slechte circulatie ook doordringen tot het meer interne en zo een verstoring van de orgaanfuncties teweeg brengen. Uit ervaring weten we dat acupunctuur een doeltreffend middel is om emoties te ventileren en zo een vlottere circulatie van chi te creëren met herstel tot gevolg.

klacht-img

“Bing” is een Chinees woord met meerder betekenissen; Het betekent “ziekte”, maar staat ook voor “aandoening van het hart”

Cupping therapie (CT)

CT is eveneens een eeuwenoude behandelwijze die zijn oorsprong vond in de oosterse geneeswijzen.

Glazen bollen worden vacuüm getrokken en op de huid geplaatst. Dit veroorzaakt een sterk zuigend effect op het onderliggend weefsel. Deze techniek wordt toegepast om stagnatie in het onderliggend weefsel en in de meridianen op te heffen. De bloed- en chi circulatie in het behandelde gebied wordt hierdoor gestimuleerd waardoor pijn en stijfheid verdwijnen.

cupping

Moxa therapie (MT)

MT is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Bij MT wordt energie aan het lichaam toegevoegd onder de vorm van warmte.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van moxastaven die gemaakt worden van bijvoetkruid. (Artemesia Vulgaris) Kenmerkend voor dit kruid is de hoge verbrandingstemperatuur waardoor een diepgaande, helende warmte ontstaat. Met de moxastaaf worden bepaalde acupunctuurpunten (of pijnlijke zones) verwarmd met als doel de bloed- en chi circulatie te stimuleren. Wij gebruiken bij voorkeur verkoolde moxastaven (smokeless) omdat die minder geur en rook afgeven. Dit heeft ook als voordeel dat de patiënt deze techniek gemakkelijk thuis zelf kan toepassen nadat hij het in de praktijk leerde.

moxa

Moxa kan een nuttige aanvulling zij bij tal van aandoeningen zoals pijnklachten, chronische ontstekingen, versterken van de immuniteit,…

Terugbetaling


Omdat we aangesloten zijn bij de Belgian Acupunctors Federation (BAF, wettelijk erkende beroepsvereniging) betalen bepaalde mutualiteiten een deel van de kosten terug. Vraag inlichtingen bij uw mutualiteit. Meestal kan je op hun site ook het gewenste formulier downloaden. Dit kan je dan eventueel meebrengen op consultatie.

Ook verzekeringsmaatschappijen komen soms tussen in de kosten van een acupunctuurbehandeling, bovenop de uitkering die u geniet van uw ziekenfonds. (pre- en posthospitalisatie of bij een sport- of arbeidsongeval.) informeer hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij naar de polisvoorwaarden.

Contact


contact-img

Overstraat 8
3020 Herent (Veltem)
BE 0639.554.355

Er is gratis parkeermogelijkheid voor de praktijk.

We zijn vlot bereikbaar met zowel bus als trein.

We werken op afspraak van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 20 uur.